purus@purus-praha.cz
stroj

Ryze české

Společnost PURUS, spol. s r.o. působí na českém trhu již více jak 20 let. Jsme ryze česká společnost s tradicí, českým personálem a profesionálním přístupem. Činnosti provádíme zejména vlastními odbornými pracovníky, kterých zaměstnáváme zhruba 100 ve stálém pracovním poměru.

stroj

Služby

Specializujeme se zejména na zajištění komplexního úklidového servisu objektů, především administrativních budov, a to jak v oblasti státní správy, tak v podnikatelské sféře.

 • Čištění čalounění a koberců
 • Mytí dveří, oken i výloh
 • Hloubkové čištění podlahových krytin
 • Denní úklid vnitřních i venkovních ploch
 • Údržba a správa nemovitostí
 • Ostraha majetku a osob

stroj

Kvalitně

Pro ISO certifikáty jsme se rozhodli již před 12 lety. Dnes jimi disponujeme v oblasti managementu jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky nastaveným systémům jsme schopni pružně reagovat při poskytování služeb tak, aby byla naplněna stanovená politika a cíle jakosti a zákazníkům byly dány záruky splnění jejich požadavků a očekávání.

standardní činnosti úklidu
Kompletní výčet služeb
 • běžný denní úklid vnitřních i venkovních ploch
 • strojní čištění koberců mokrou cestou
 • strojní čištění čalouněného nábytku
 • mytí oken a výloh
 • čištění žaluzií (horizontálních i vertikálních)
 • praní a žehlení záclon a závěsů vč. jejich svěšení a navěšení
 • praní a žehlení prádla vč. drobných oprav
 • úklidy po malování, stavebních pracech apod.
 • generální a havarijní úklidy
 • hloubkové čištění podlahových krytin všech typů
 • aplikace polymerových protiskluzových vosků
 • dodávka a instalace zásobníků na hygienické potřeby
 • dodávka hygienického programu a jeho pravidelné doplňování do zásobníků
 • dodávka čistících zón
 • zajištění deratizace, dezinfekce a dezinsekce
 • údržba venkovních ploch vč. provádění zahradnických prací
 • ostraha majetku a osob
Kanceláře, salónky, zasedací místnosti
Denně
 • Vyvětrání místností, pokud je okno přístupné
 • Zametání a mytí povrchů podlah, vysávání a kartáčování koberců
 • Stírání prachu z volně dosažitelných míst
 • Vynášení odpadkových košů (do pytle a kontejneru)
 • Vysypávání a vytření popelníků
 • Vyčištění zrcadel a prosklených dveří nábytku
 • Otření vypínačů a zásuvek
 • Otření počítačů a telefonních přístrojů od prachu
 • Otření přístupných okenních parapetů od prachu
 • Otření dveří kolem klik
 • Odstranění pavučin
2x měsíčně
 • Stírání prachu z těžko přístupných míst a nad 1,7m výšky
 • Stírání prachu z osvětlení a topných těles
 • Mytí okenních parapetů
1x měsíčně
 • Mytí dveřních rámů
 • Mytí dveří
Dle potřeby
 • Napouštění a ošetřování nábytku leštěnkou
 • Doplňování zásobníků hygienickými prostředky
Na základě objednávky
 • Čištění koberců mokrou cestou, čištění čalounění
 • Čištění světelných zdrojů
 • Mytí oken
 • Praní záclon, závěsů, žaluzií, čištění stínící techniky
Chodby, schodiště, výtahy
Denně
 • Zametení a mytí povrchů podlah a schodů
 • Zametení, vysátí, popř. mytí podlah výtahů
 • Otření prachu z parapetů oken, ze zábradlí atd.
 • Otření prachu z volně dosažitelných míst (do 1,7m výšky)
 • Vynášení odpadkových košů (do pytle a do kontejneru)
 • Vysypání a vytření popelníků
 • Otření vypínačů a zásuvek
 • Otření stěn výtahů, naleštění chromů a zrcadel
 • Otření radiátorů
 • Odstranění pavučin
1x měsíčně
 • Mytí dveřních rámů
 • Mytí dveří
Na základě objednávky
 • Mytí oken a praní záclon
 • Čištění světelných zdrojů
 • Čištění žaluzií
 • Mytí dveří
Toalety, umývárny, koupelny, kuchyňky
Denně
 • Vyvětrání místnosti, pokud je okno přístupné
 • Mytí umyvadel, sprchových koutů, dřezů a výlevek
 • Mytí nádobí v kuchyňkách a uklízení na určené místo
 • Vyčištění zrcadel
 • Stírání prachu z volně dosažitelných míst
 • Mytí záchodových mís a pisoárů
 • Mytí vnitřních stran toaletních prkének
 • Čištění a mytí povrchů podlah a WC s použitím dezinfekčního prostředku
 • Otírání zásobníků
 • Otření dveří kolem klik
 • Otření přístupných okenních parapetů
 • Odstranění pavučin
 • Vynášení odpadkových košů (do pytle a kontejneru)
 • Doplňování zásobníků hygienickými prostředky
 • Otření obkladů do výše 1,7m
2x měsíčně
 • Mokré stírání obkladů a omyvatelných stěn nad 1,7m výšky
 • Mokré stírání prachu a leštění dveří a rámů vč. klik
 • Mytí, konzervace a leštění klik, baterií, kovových předmětů
1x měsíčně
 • Odstranění prachu z parapetů mezi okny
 • Dezinfekce toaletních mís a pisoárů
 • Dezinfekce podlahových ploch
 • Dezinfekce obkladů
Na základě objednávky
 • Čištění světelných zdrojů
 • Mytí oken
 • Praní záclon, závěsů, žaluzií, čištění stínící techniky
refernce

Reference

refernce

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

"Vedoucí pracovníci firmy jsou v neustálém kontaktu s odpovědnými osobami na našich pracovištích, což přispívá
k bezproblémové spolupráci."

Mezi významné zákazníky, se kterými společnost dlouhodobě spolupracuje, patří:

 • Finanční úřad Praha 2
 • Finanční úřad Praha 9
 • Finanční úřad Praha 10
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Praha 10 Uhříněves
 • RHK advokátní kancelář
 • MČ Praha 5
refernce

Naše Politika

Plnit požadavky všech závazných předpisů v oblasti jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Usilovat o snižování zátěže na životní prostředí používáním ekologicky šetrných prostředků a postupů a přesvědčováním zákazníků o vhodnosti třídit odpady. Určováním rizik v oblasti bezpečnosti práce a přijímáním patřičných opatření působit na zaměstnance a zákazníky, popř. další osoby vyskytující se na našich pracovištích a chránit je tak před pracovními úrazy nebo jiným poškozením na zdraví.

Rozvíjet dovednosti našich zaměstnanců prostřednictvím odborného výcviku, nestálým sdělováním závažnosti a důležitosti jejich činností je vést k odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů.

Udržovat stávající kvalitu služeb a snažit se hledat cesty vedoucí k jejímu zvyšování. Jedním ze základních nástrojů pro zlepšování je proces komunikace se zákazníky.

Sledovat požadavky trhu, konkurenci a novinky v oboru.

refernce

Kontakt

Kontakty
 • Tel.: 222 523 644
 • Asistentka vedení: 721 215 353
 • Manager provozu: 602 365 527
 • Manager provozu: 608 229 923
 • Email: purus@purus-praha.cz
Kancelář firmy
 • Benátská 7
 • Praha 2
 • 128 15
Firma a služby / Reference / Politika / Kontakt

© 2015 PURUS, spol. s r.o.
Vytvořilo Grafické studio Suitable v Praze